De kliniek

De kracht van ons dierenartsenteam is dat tijdens het consult zowel de anamnese, het lichamelijk onderzoek en het aanvullend onderzoek (bloed- en urineonderzoek of radiodiagnostiek) uitgevoerd worden alsook een advies voor therapie gegeven wordt. Hiermee wordt in een bezoek een complete en relatief snelle service voor de patiënt en eigenaar geboden.

Onze aandacht voor het dierenwelzijn richt zich op twee pijlers.

Allereerst de preventie, dat wil zeggen de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden om uw grote vriend zo gezond mogelijk te laten opgroeien en oud te laten worden. Wij denken dan aan het jaarlijks conditieconsult van uw huisdier, waar wij de preventieve “vaccinaties op maat” doorspreken. Tevens letten wij op de behandeling van endoparasieten, o.a. worminfecties, en ectoparasieten als vlooien en teken. Natuurlijk komt ook de gebitsverzorging aan de orde en informeren wij u over de mogelijkheid tot identificatie en registratie met een moderne chip. Ook het preventief röntgenonderzoek van het skelet van uw (opgroeiende) huisdier wordt besproken en het zogenaamde general health bloedonderzoek van uw (oudere) huisdier, waarbij wij enkele van de belangrijkste bloedwaarden controleren, onder het motto: meten is weten. Last but not least: tips voor een gezonde en evenwichtige voeding.

SONY DSC

De tweede pijler is de curatieve diergeneeskunde. Hieronder vallen de onderzoeken en behandelingen van uw huisdier als zich daadwerkelijke gezondheidsproblemen voordoen. Na een uitgebreid klinisch onderzoek, kunnen we voortgaan met meer specialistische onderzoeken waaronder:

  • gebruikmaken van ons eigen klinieklaboratorium met de mogelijkheid van computergestuurde bloed- en urineanalyse ;
  • microscopisch onderzoek van urine of ontlasting, maar ook van huid, haren of parasieten;
  • röntgenologisch onderzoek met moderne apparatuur;

  • chirurgie in de disciplines interne geneeskunde, orthopedie en gynaecologie;
  • dag en/of nachtopname voor recovery na operaties of intensive care bij spoedeisende patiënten;
  • het nemen van puncties of biopten voor verdere onderzoeken door de patholoog;
  • besluiten uw huisdier door te verwijzen naar gespecialiseerde klinieken en dierenziekenhuizen voor het maken van een noodzakelijke echo of ECG, of zelfs chemotherapie, door uitsluitend ervaren specialisten.