Behandelingen

Onderstaand vindt u informatie van onze dierenkliniek met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • Vaccineren op maat
 • Gebitsreiniging
 • Aanvullend onderzoek
 • Parasietenbestrijding
 • Chirurgie algemeen
 • Castratie van uw huisdier
 • Sterilisatie van uw huisdier
 • Voeding en gewichtscontrole

  Vaccineren op maat

  Het preventief vaccineren van dieren is een goede zaak om bepaalde ziekten te onderdrukken of te voorkomen. Pups en kittens krijgen doorgaans op de leeftijd van 6 weken hun eerste vaccinatie. Om een goede vorming van antistoffen te krijgen, moet er – net zoals bij baby’s – herhaling van de vaccinatie plaatsvinden. Pups worden driemaal gevaccineerd: op 6, 9 en 12 weken leeftijd en kittens tweemaal: op 9 en 12 weken leeftijd. Na deze startvaccinaties is uw huisdier goed beschermd.

  Om deze bescherming goed op peil te houden, is een jaarlijkse hervaccinatie nodig. We horen hierover nogal eens uiteenlopende verhalen, variërend van “mijn dier komt nooit buiten en heeft dus niets nodig” tot “geef hem maar alles, dokter!”. Zoals gewoonlijk ligt ook hier de waarheid in het midden. Wat wij in onze dierenkliniek toepassen, is ‘vaccineren op maat‘. Dat wil simpelweg zeggen dat wij elk dier individueel bekijken en daarbij rekening houden met leeftijd en het risico dat gelopen wordt. Ieder jaar opnieuw bekijken we samen met u welke vaccinaties op uw dier van toepassing zijn en welke niet; alleen díe vaccinaties die in uw situatie nodig zijn worden gegeven.


  Wanneer het weer tijd is voor de vaccinatie van uw huisdier, ontvangt u vanzelf van ons een herinnering voor het maken van een afspraak. Tijdens dit conditieconsult krijgt uw huisdier eerst een uitgebreide gezondheidscontrole en tevens spreken wij met u de parasietenbestrijding (wormen, vlooien, teken) door. Er is ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen over alles wat met de gezondheid van uw huisdier te maken heeft.

  Gebitsreiniging

  Wanneer u enkele weken lang uw tanden niet poetst, zal uw omgeving u dat niet in dank afnemen… Gelukkig zijn steeds meer huisdiereigenaren zich bewust van het feit dat ook bij huisdieren tandenpoetsen de beste manier is om de vorming van tandplak tegen te gaan.

  Wanneer er toch teveel tandplak en tandsteen ontstaat, kan dit ontsteking van de slijmvliezen en het tandvlees tot gevolg hebben. Deze ontstekingen zorgen voor een nare geur uit de mond en tanden en kiezen kunnen los gaan zitten of uitvallen. Tevens kunnen bacteriën uit de mond ontstekingen veroorzaken in belangrijke organen in het lichaam: vooral in de hartkleppen, lever en nieren komt dit veelvuldig voor. We krijgen dan een zieke hond of kat, alleen maar doordat we onzorgvuldig met het gebit omgaan!

  Wij kunnen in onze dierenkliniek het gebit van uw huisdier met ultrasone apparatuur reinigen. Hiervoor moet uw dier een lichte sedatie (slaapprikje) krijgen. Er is geen echte narcose voor nodig maar slechts een een licht ‘roesje’ daar de meeste dieren nu eenmaal niet uit zichzelf met de mond open blijven zitten…..

  Tijdens het reinigen wordt het gehele gebit grondig geïnspecteerd. Indien nodig worden loszittende elementen getrokken, alle tandsteen wordt verwijderd en de tanden en kiezen worden gepolijst om vorming van nieuwe aanplak tegen te gaan. Hoe snel nieuwe tandplak weer aanhecht, zal van dier tot dier verschillen. U kunt echter zelf proberen regelmatig te poetsen met water of speciale tandpasta, uw dier regelmatig gebits-snoepjes geven of een tandplak-remmende vloeistof door het drinkwater gebruiken. Wij zullen u daarin adviseren.

  Bij de jaarlijkse conditiecontrole van uw huisdier inspecteren wij ook altijd het gebit. Mocht u tussentijds twijfelen over de gezondheidstoestand van het gebit van uw huisdier, maakt u dan even een afspraak. We kijken dan samen welke stappen er ondernomen moeten worden om het gebit van uw dier in optimale conditie te houden!


  Aanvullend onderzoek

  Aanvullend onderzoek is een verzamelnaam voor allerlei soorten van onderzoek die ons naast het lichamelijk onderzoek van uw huisdier nog extra informatie kunnen verschaffen over de mogelijke aandoening: bloedonderzoek, urine- of fecesonderzoek, röntgenologisch onderzoek, het nemen van biopten of puncties, microscopisch onderzoek van huid, haren en dergelijke.

 • Zowel bloed- als urineonderzoek gebeurt hier bij ons in de kliniek. Via ons computergestuurd analyse-apparaat hebben wij nog dezelfde dag de uitslag voor u. Daar we maar een klein beetje bloed nodig hebben, zijn het voor uw dier geen belastende onderzoeken terwijl ze vaak extra informatie kunnen opleveren.
 • In onze dierenkliniek hebben wij de beschikking over een zeer modern HF röntgenapparaat. Bij twijfel over bepaalde aandoeningen kan een duidelijke röntgenfoto uitsluitsel geven.
 • Indien nodig nemen we wat haren of een afkrabsel van de huid om dit direct onder de microscoop te beoordelen.
 • In bepaalde gevallen kan het nodig zijn een biopt (stukje weefsel) of punctie te nemen en te laten onderzoeken door de patholoog.Hoe duidelijker we van de klacht op de hoogte zijn, hoe beter we van tevoren kunnen inschatten welke aanvullende onderzoeken waarschijnlijk nodig zijn. Wij kunnen u dan bij het maken van de afspraak al vragen urine of ontlasting mee te nemen, of er voor te zorgen dat uw huisdier nuchter is in verband met eventuele bloedonderzoeken. Informeert u ons dus zo uitgebreid mogelijk omtrent de klacht!

  Parasietenbestrijding

  Onder parasieten verstaan we inwendige parasieten als wormen en uitwendige parasieten als vlooien, teken en luizen.

  Het meest gehoorde misverstand is: “mijn dier heeft geen wormen, want ik zie nooit iets in de ontlasting.“ Wanneer u daadwerkelijk wormen in de ontlasting zou vinden, bent u eigenlijk al veel te laat. Een dier met een wormbesmetting heeft altijd wormeitjes rondom de anus of in de vacht zitten, echter deze zijn met het blote oog niet zichtbaar. Door zichzelf en daarna u te likken, kan uw huisdier deze wormbesmetting op u overbrengen. Vooral voor ouderen en kinderen kan dit risico’s met zich meebrengen. Het ontstaan van astma bij kinderen wordt tegenwoordig ook in verband gebracht met een doorgemaakte wormbesmetting. Het ontwormen van uw huisdier is dus niet alleen belangrijk voor de conditie van uw dier, maar ook voor uw eigen gezondheid. De Europese Commissie geeft een richtlijn uit van viermaal per jaar ontwormen. Wij kunnen u adviseren omtrent de te gebruiken wormmiddelen. Daar het bij katten niet altijd makkelijk is een pilletje in te geven, bestaat er tegenwoordig ook een anti-wormmiddel dat via een pipetje in de nek is toe te dienen.

  Om een vlooienbesmetting te voorkomen, zijn diverse middelen op de markt. Het meest gebruikt wordt de spot-on methode waarbij u een pipetje in de nek toedient. Mocht uw dier onverhoopt toch al vlooien hebben, reageer dan alert, want deze kleine beestjes vermeerderen zich razendsnel! Ze leggen hun eitjes in hoeken, kieren en naden in de kamer. Het is dan ook van belang dat u bij een vlooienbesmetting niet alleen het dier, maar ook de omgeving goed behandelt. U kunt bij ons advies inwinnen over de juiste manier van aanpak. Door uw huisdier regelmatig te kammen met een vlooienkam, houdt u een goede controle op de aanwezigheid van vlooien.

  Teken houden zich vooral op in struikgewas of lang gras. De teek bijt zich vast in de huid van uw huisdier en zuigt zich vol met bloed. Een volgezogen teek heeft het formaat van een bruine boon, en laat zich vervolgens van het dier afvallen om eitjes te gaan leggen. Het aantal tekenbesmettingen is de laatste jaren explosief toegenomen. Daarnaast is ook het aantal teken dat de ziekte van Lyme bij zich draagt, sterk toegenomen. Deze ziekte kan ook bij mensen voorkomen na een tekenbeet. Het is dus belangrijk uw dier preventief te beschermen tegen teken, door middel van een pipetje in de nek of een tekenhalsband. Daarnaast zorgt dagelijks borstelen en kammen voor een goede controle op teken.

  Wanneer u met uw huisdier op reis gaat naar het buitenland, spelen vaak nog anderen parasieten een rol. Vraagt u voor vertrek naar eventuele risico’s en voorzorgsmaatregelen.

  Chirurgie algemeen

  Wanneer uw huisdier een operatie moet ondergaan, spreken wij dit doorgaans af in de ochtenduren. De avond tevoren neemt u vanaf 20.00 uur eten en drinken weg, zodat uw huisdier nuchter is. De hond ’s morgens even goed uitlaten waarna u zich op de afgesproken tijd bij ons meldt. Na de operatie blijft uw dier in onze recovery onder controle tot u hem weer komt halen. Bij meer ingewikkelde operaties neemt de dierenarts persoonlijk contact met u op om u te informeren over het verloop. U moet dus bereikbaar zijn! Indien nodig worden na 10 dagen de hechtingen verwijderd tijdens de nacontrole.

  Castratie van uw huisdier

  Castratie van de kater kan vanaf de leeftijd van ongeveer 6 maanden. Veel katers gaan hun territorium bepalen en ‘vlaggen’ uitzetten in huis. Door castratie kunnen we dit gedrag inperken. Bovendien zal een niet-gecastreerde kater er graag op uit trekken en vaak en veel van huis zijn. Naast alle risico’s die dat met zich meebrengt, is het ook moreel wellicht niet zo verantwoord als hij de hele buurt van nageslacht voorziet…

  Castratie van de reu kan zodra het dier volwassen is. De reden voor castratie is vaak een zeer dominante hond. Let wel: het karakter van de hond verandert niet! Alleen dat deel van zijn gedrag dat door de hormonen gestuurd wordt, verandert. Zo zal het uitvallen naar andere honden of het maken van sexuele bewegingen (‘fietsen’) duidelijk afnemen. Een andere indicatie is uitvloeiing uit de penis. Als deze voorhuidontsteking hinderlijke vormen aanneemt, kan castratie de oplossing zijn.

  Op de dag van de afspraak moet uw huisdier nuchter zijn. Dat wil zeggen dat u de avond tevoren om 20.00 uur eten en drinken wegneemt. De hond ‘s morgens even goed uitlaten en dan meldt u zich op de afgesproken tijd op de kliniek. Uw dier krijgt een slaapprikje en wordt vervolgens geholpen. Omdat wij uw dier tijdens het wakker worden goed onder controle willen houden, blijft hij hier in de recovery tot hij voldoende hersteld is. Meestal mag u hem ‘s middags weer ophalen. Na 17.00 uur mag uw dier weer een klein beetje eten. De volgende dag moet hij weer min of meer de oude zijn.

  Honden krijgen doorgaans een truitje aan en/of een kraag mee, om te zorgen dat ze niet aan de hechtingen gaan trekken. Indien nodig, worden de hechtingen na 10 dagen verwijderd.


  Sterilisatie van uw huisdier

  Bij poezen en teven wordt nog altijd over sterilisatie gesproken, terwijl het technisch eigenlijk om een castratie gaat: alleen de eierstokken worden verwijderd.

  Niet-gecastreerde poezen kunnen in het seizoen vaak en langdurig krols zijn; vervelend voor poes én eigenaar! Bovendien lopen zij het risico gedekt te worden wanneer ze tijdens deze krolsheid buiten komen. Castratie van de poes kan vanaf de leeftijd van ongeveer 6 maanden, maar vaak wordt ook de eerste krolsheid afgewacht.

  Castratie van de teef gebeurt meestal na de eerste loopsheid. Na castratie wordt de hond niet meer loops, is meestal wat evenwichtiger van karakter en heeft duidelijk minder kans op aandoeningen aan baarmoeder en melkklieren en op het ontwikkelen van suikerziekte. Na castratie is het wel van belang even iets minder eten te geven, omdat zich een nieuwe hormoonbalans moet instellen en het dier vaak wat meer eetlust heeft. Als u daar niet aan toegeeft, zal dit zich na enkele maanden normaliseren en hoeft de hond niet dikker te worden na castratie.

  Op de dag van de afspraak moet uw huisdier nuchter zijn. Dat wil zeggen, dat u de avond tevoren om 20.00 uur eten en drinken wegneemt. De hond ‘s morgens even goed uitlaten en dan meldt u zich op de afgesproken tijd op de kliniek. Uw dier krijgt een slaapprikje en wordt vervolgens geholpen. Omdat wij uw dier tijdens het wakker worden goed onder controle willen houden, blijft zij hier in de recovery tot zij voldoende hersteld is. Meestal mag u haar ‘s middags weer ophalen. Na 17.00 uur mag uw dier weer een klein beetje eten. De volgende dag moet zij weer min of meer de oude zijn.
  Honden krijgen doorgaans een truitje aan om te zorgen dat ze niet aan de hechtingen gaat trekken. Indien nodig, worden de hechtingen na 10 dagen verwijderd.


  Voeding en gewichtscontrole

  In onze dierenkliniek hebben wij een uitgebreid assortiment dieet-voeders. Bij veel aandoeningen kan een aangepast dieet een uitkomst zijn, zoals bij problemen aan nieren, blaas, gewrichten, gebit, maag/darmen etc. maar ook bij aandoeningen als allergieën, voedingsintolerantie, suikerziekte of overgewicht. Samen met u zoeken wij de meest geschikte voeding voor uw dier.

  Daarnaast hebben we een speciaal ‘weight-watch’ programma voor huisdieren met overgewicht. Evenals bij mensen geldt dat overgewicht kan leiden tot allerlei aandoeningen van hart en bloedvaten en van de gewrichten. Regelmatige controle bij ons op de weegschaal in combinatie met een aangepast dieet kan helpen om te zware dieren weer op het juiste gewicht te krijgen.